Oferujemy dla surowców i produktów farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych oraz weterynaryjnych wykonanie oznaczenia zawartości:

  • pierwiastków, głównie metali – metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką płomieniową (F-AAS) i bezpłomieniową z zastosowaniem kuwety grafitowej (GF-AAS);
  • metali lekkich np. sód, potas – metodą emisyjnej spektrometrii atomowej (AES);
  • rtęci w ilościach śladowych – techniką zimnych par (CV-AAS);
  • pierwiastków np. arsen, antymon, bizmut, selen w ilościach śladowych – techniką generowania wodorków (HG-AAS);

Na zlecenie wykonujemy rozwój, walidację oraz transfer metod analitycznych.

Dodatkowo oferujemy wykonanie mineralizacji próbek do oznaczeń metali metodą AAS / AES.

Wszystkie oznaczenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami / normami lub specyfikacją zleceniodawcy.

Do dyspozycji mamy spektrometr absorpcji atomowej firmy GBC model SavantAA Σ, który wyposażony jest w:

  • palnik acetylen – powietrze oraz palnik acetylen – podtlenek azotu;
  • piec grafitowy 3000 GF z autosamplerem PAL3000;
  • generator wodorków HG3000.

Dysponujemy także mineralizatorem firmy Ertec typ Magnum II:

  • moc mikrofal – 600 W/naczynie
  • zakres temperatur – max. 300oC
  • zakres ciśnień – 50 bar