Nasze możliwości, m.in:

 • oznaczanie zawartości i tożsamości składnika (-ów) głównego (-ych),
 • oznaczanie zawartości produktów degradacji i innych zanieczyszczeń (m. in. pozostałości rozpuszczalników, czystość chiralna),
 • identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń,
 • oznaczanie witamin,
 • oznaczanie konserwantów i przeciwutleniaczy,
 • oznaczanie barwników,
 • oznaczenie zawartości wody,
 • oznaczanie metali jako zanieczyszczeń,
 • oznaczanie makro- i mikroelementów,
 • badanie materiałów opakowaniowych i substancji wymywanych (ekstrahowanych) z opakowań,
 • badanie uwalniania substancji czynnej z preparatu,
 • weryfikacja i walidacja czyszczenia urządzeń procesowych (z zastosowaniem pobierania wymazów lub popłuczyn).

Oferujemy pełne badania surowców (substancji czynnych i pomocniczych) oraz produktów farmaceutycznych zgodnie z odpowiednimi monografiami farmakopealnymi (FP, Eur. Pharm., BP, USP)  lub specyfikacją Zleceniodawcy.

Techniki analityczne

Analizy są wykonywane technikami odpowiednimi do zamierzonego celu. Stosujemy w zależności od potrzeb techniki klasyczne i instrumentalne m.in.:

 • kapilarna chromatografia gazowa (GC) z detektorami płomieniowojonizacyjnym (FID) i termokonduktometrycznym (TCD)
  • z wykorzystaniem bezpośredniego dozowania próbki,
  • z zastosowaniem dozownika typu headspace,
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detekcją UV/Vis (DAD),
 • spektrofotometria UV/Vis,
 • spektrofotometria IR,
 • atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową (w kuwecie grafitowej), wykorzystaniem technik zimnych par (CV-AAS) i generowania wodorków (HG-AAS) oraz atomowa spektrometria emisyjna (AES).