Obszar Skali Pilotażowej PozLab obejmuje ponad 200 m2 powierzchni wykonanej w zabudowie typu cleanroom, z dedykowanym systemem HVAC umożliwiającym pełną kontrolę warunków środowiska, w tym wilgotności powietrza w zakresie 15-60% RH (zarówno osuszanie, jak i nawilżanie).

Nowoczesne urządzenia procesowe, zainstalowane w obszarze, umożliwiają wytwarzanie niesterylnych form suchych (proszki, granulaty, peletki, peletki powlekane, tabletki, tabletki powlekane; zarówno postacie IR jak i MR) w technologii mokrej granulacji, bezpośredniego tabletkowania, ekstruzji na gorąco i suszenia rozpyłowego.

Możliwe ilości dla pojedynczej serii:

  • 8 kg proszków
  • 1,5 kg granulatów
  • rdzeni tabletkowych luzem: do 8 kg (bezpośrednie tabletkowanie) oraz do 1,5 kg (mokra granulacja)
  • tabletek powlekanych: do 1,2 kg
  • niesterylnych form płynnych (roztwory, dyspersje płynne) w ilości do 5L dla pojedynczej serii
  • nielimitowana ilość dla procesów ciągłych (ekstruzja, suszenie rozpyłowe)

Obszar posiada zezwolenie na wytwarzanie badanego produktu leczniczego, co umożliwia:

  • wytwarzanie produktów przeznaczonych do celów klinicznych, zarówno w ramach projektów dotyczących opracowania produktu leczniczego, jak i zleceń na produkcję kontraktową
  • wytwarzanie kontraktowe bulku niskowolumenowych rynkowych produktów leczniczych