Nasze możliwości, m.in.:

Oferta firmy obejmuje wykonanie następującej dokumentacji (jako element projektu badawczo-rozwojowego lub też w postaci niezależnego zlecenia):

  • wykonanie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych (IND, IMPD, MAA), zgodna z wymaganiami FDA i EMA – Moduł 3 CTD
  • Zarządzanie zmianami porejestracyjnymi

W/w dokumentację wykonujemy na życzenie również w języku angielskim.