Analityka
Farmaceutyczna

PozLab świadczy kompleksowe usługi analityczne w zakresie B+R dla branży farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej, weterynaryjnej i pokrewnych.

Technologie
i Procesy

PozLab oferuje rozwój produktów farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków, od koncepcji do wdrożenia na rynek.

Laboratorium Mikrobiologiczne

PozLab oferuje wykonywanie kompleksowych analiz mikrobiologicznych, zarówno w zakresie analizy produktów, jak i monitoringu mikrobiologicznego obszarów
produkcyjnych.