Nasze możliwości, m.in.:

  • Badanie (stabilności) surowców i produktów leczniczych lub testy przechowalnicze żywności
    • sezonowanie (przechowywanie) przedmiotu badań (surowca, substancji, produktu) w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności,
    • badanie fotostabilności
  • wykonanie badań sezonowanego surowca, substancji lub produktu,
  • opracowanie i walidację metody badania odpowiedniej do zastosowania w badaniach trwałości (np. stability indicating method),
  • ocenę wpływu receptury, procesu technologicznego, opakowania na trwałość produktu,
  • określenie  okresu ważności surowca lub produktu.

Badania stabilności dla przemysłu farmaceutycznego są wykonywane zgodnie z zaleceniami ICH/EMA/FDA.