Wielkość cząstek

Wielkość cząstek jest jednym z krytycznych parametrów dla optymalizacji właściwości fizycznych surowców, półproduktów i produktów pod kątem ich płynięcia, odpowiedniego mieszania i jednorodności. Badania prowadzone przez PozLab zapewniają pogłębienie rozumienia procesów związanych z mieszaniem substancji sypkich oraz zapewniają kontrolę wielkości cząstek materiałów angażowanych do procesu rozwojowego lub produkcyjnego, od fazy badań wstępnych, poprzez produkcję, do kontroli jakości gotowego produktu.

Zasoby:

Oferujemy wykonywanie analiz wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej. Wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół analityczny oraz wyposażenie laboratorium umożliwiają wykonywanie analiz dla szerokiej gamy typów produktów, w zakresie wielkości cząstek 0,02µm to 2000µm, metodami “na sucho” i “na mokro”, zarówno miligramowych ilości substancji farmaceutycznych, jak i dużych partii surowców chemicznych i minerałów. Wykonujemy także rozwój i walidacje metod analizy materiałów.

Zastosowania:

Badania wielkości cząstek mają zastosowanie do określania:

 •     szybkości uwalniania substancji czynnej z postaci leku
 •     biodostępności
 •     faktury kosmetyków do stosowania na skórę
 •     parametrów proszków istotnych dla przebiegu procesu technologicznego, np. stopień filtracji, czy też reologia / płynięcie
 •     jednolitości dawki substancji czynnej (na podstawie rozkładu wielkości cząstek)
 •     twardości tabletek

Dysponujemy aparatem Mastersizer 2000, wyposażonym w następujące moduły:

Hydro  µP – umożliwia pomiar wielkości cząstek dla bardzo małych ilości próbek lub w razie konieczności minimalizacji użycia rozpuszczalnika

 •     typ dyspersji – mokra
 •     zakres wielkości cząstek: do 120 µm w zależności od wielkości cząstek i gęstości materiału
 •     pojemność – 18 ml
 •     typowe zastosowania: substancje farmaceutyczne, próbki materiałów o wysokiej cenie, materiały toksyczne

Hydro S – przystawka opracowana dla materiałów dostępnych jedynie w niewielkiej ilości (mała objętość dyspersji próbki), umożliwia wykonywanie pomiarów dla dyspersji innych niż wodne; mała objętość próbki minimalizuje zużycie rozpuszczalnika dyspergującego

 •     typ dyspersji – mokra
 •     zakres wielkości cząstek: do 600 µm w zależności od wielkości cząstek i gęstości materiału
 •     pojemność – 50-120 ml
 •     typowe zastosowania: substancje farmaceutyczne, chemiczne, spożywcze, emulsje

Hydro MU – zaprojektowana do tworzenia zawiesin cząstek w wodzie lub innych płynnych mediach, gdzie jest możliwe uzyskanie próbki o dużej objętości

 •     typ dyspersji – mokra
 •     zakres wielkości cząstek: 1000-2000 µm w zależności od wielkości cząstek i gęstości materiału
 •     pojemność – 600-1000 ml
 •     typowe zastosowania: minerały, substancje chemiczne, spożywcze, emulsje

Scirocco – służy do badania materiałów metodą “na sucho”, użyteczna do badania materiałów stosowanych w procesie technologicznym w postaci suchej, a także materiałów zmieniających właściwości pod wpływem wody (np. cement, substancje spożywcze).

 •     typ dyspersji – sucha
 •     zakres wielkości cząstek: do 2000 µm w zależności od wielkości cząstek i gęstości materiału
 •     mechanizm uzyskiwania dyspersji – cząstki badanej próbki są podawane do komory testowej przy użyciu podajnika wibracyjnego i dyspergowane poprzez porywanie przez strumień sprężonego powietrza i kolizje ze ścianami komory
 •     ciśnienie powietrza dyspergującego – 0-4 bar, regulowane z dokładnością do 0,02 bar
 •     typowe zastosowania: substancje farmaceutyczne, cement, sproszkowane metale, minerały, substancje chemiczne, suche składniki mieszanek