Analizy mikrobiologiczne

Nasze możliwości, m.in:

 • Badania produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych,
 • Badania surowców i produktów kosmetycznych,
 • Testy konserwacji dla produktów leczniczych i kosmetycznych,
 • Badania żywności,
 • Oznaczenie aktywności antybiotyków,
 • Badanie skuteczności środków dezynfekcyjnych,
 • Badania jałowości,
 • Badanie endotoksyn bakteryjnych,
 • Badania genotoksyczności,
 • Badania w ramach monitoringu środowiska w obszarach produkcyjnych,
 • Badania wody,
 • Identyfikację mikroorganizmów.

Laboratorium oferuje rozwój metod badawczych i/lub ich walidację.