POZLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PODZIAŁANIE 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Celem projektu jest opracowanie produktu złożonego typu Fixed-Dose Combination.

Rezultat projektu będzie wyróżniał się następującą cechą:
– unikalne na rynku połączenie w jednej jednostce dawkowania dwóch składników o synergicznym działaniu, w dawkach stosowanych obecnie w terapii w leczeniu skojarzonym jako „złoty standard” terapii, umożliwiające poprawę poziomu przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Potwierdzeniem osiągnięcia cechy będzie spełnienie kryteriów preparatu generycznego względem wybranych produktów referencyjnych.

Wartość projektu: 17 325 109,79 zł
Wartość dofinansowania: 8 877 323,81 zł
Okres realizacji w latach: 01.09.2021 – 31.12.2023