Nasze możliwości, m.in:

  • wykonywanie badań uwalniania zgodnie z metodologią dostarczoną przez Zleceniodawcę,
  • opracowywanie metod badania uwalniania, zarówno w zakresie doboru warunków badania, jak i rozwoju oraz walidacji procedury analitycznej oznaczania stężenia API w medium,
  • statystyczną ocenę podobieństwa preparatów pod względem dostępności farmaceutycznej wyznaczania współczynnika f2, która może dostarczać informacji mogących stanowić argument za odstąpieniem od klinicznych badań biorównoważności lub informacji wskazujących na brak różnic związanych ze zmianą receptury i/lub procesu wytwarzania,
  • rozwój dyskryminujących metod uwalniania dla produktu leczniczego.

Badanie uwalniania w zależności od badanej formy leku może być prowadzone w następujących aparatach do badania uwalniania:

  • aparat łopatkowy USP II,
  • aparat koszyczkowy USP I,
  • aparat przepływowy USP IV.

Badania wykonywane są zgodnie z wytycznymi farmakopealnymi, zaleceniami odpowiednich przewodników EMA i FDA oraz wiedzą zawartą w literaturze naukowej.