Firma oferuje:

  • wytwarzanie kontraktowe generycznych produktów leczniczych do celów klinicznych (np. badania BIO) – niesterylne formy suche i płynne
  • wytwarzanie kontraktowe badanych produktów leczniczych (fazy I, IIa, IIb, III) – niesterylne formy suche i płynne
  • pakowanie i przepakowywanie (ręczne) oraz etykietowanie produktu do badań klinicznych

Więcej informacji – w zakładce Skala Pilotażowa GMP.