PozLab posiada odpowiednio przygotowane, w pełni izolowane od otoczenia laboratorium (m.in. dedykowany system wentylacji) umożliwiające prowadzenie prac rozwojowych dla produktów z substancjami silnie działającymi (High-Potency APIs), w tym środkami z grupy OEB 4 oraz OEB 5 (OEL <1 μg/m3) z wyjątkiem antybiotyków β-laktamowych.

Oferta firmy obejmuje w szczególności rozwój produktów leczniczych stosowanych w onkologii, zarówno do bezpośredniej terapii nowotworów, jak i w terapii osłonowej i wspomagającej.

Wyposażenie obszaru pozwala na opracowywanie suchych niesterylnych form leku (proszki, granulaty, tabletki, tabletki powlekane, peletki) w skali laboratoryjnej.

Zakres oferowanych prac – w zakładce Badania i rozwój.