Obszar Skali Pilotażowej PozLab obejmuje ponad 200 m2 powierzchni wykonanej w zabudowie typu cleanroom, z dedykowanym systemem HVAC umożliwiającym pełną kontrolę warunków środowiska, w tym wilgotności powietrza w zakresie 15-60% RH (zarówno osuszanie, jak i nawilżanie).

Nowoczesne urządzenia procesowe zainstalowane w obszarze umożliwiają wytwarzanie:

 • niesterylnych form suchych (proszki, granulaty, peletki powlekane, tabletki, tabletki powlekane; zarówno postacie IR jak i MR) w technologii mokrej granulacji oraz bezpośredniego tabletkowania, w ilości, dla pojedynczej serii:
   • 8 kg proszków
   • 1,5 kg granulatów
   • rdzeni tabletkowych luzem: do 8 kg (bezpośrednie tabletkowanie) oraz do 1,5 kg (mokra granulacja)
   • tabletek powlekanych: do 1,2 kg
   • niesterylnych form płynnych (roztwory, dyspersje płynne) w ilości do 5L dla pojedynczej seri

Obszar objęty jest licencją na wytwarzanie produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych. Umożliwia to firmie:

 • wytwarzanie produktów przeznaczonych do celów klinicznych, zarówno w ramach projektów dotyczących opracowania produktu leczniczego, jak i zleceń na produkcję kontraktową
 • wytwarzanie kontraktowe bulku niskowolumenowych rynkowych produktów leczniczych