Początki PozLab

Firma Pozlab została utworzona w roku 2010 przez grupę specjalistów badań i rozwoju wywodzących się z wiodącej na rynku międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Do powstania firmy w znacznym stopniu przyczyniło się Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu. UCTTMP jest obecnie jednym z udziałowców PozLab.

W połowie 2011 roku firma podjęła współpracę z Nickel Technology Park Poznań. Efektem było wejście NTPP do PozLab jako inwestora kapitałowego i udziałowca, a także podjęcie współpracy przy realizacji inicjatyw PozLab – uruchomienia laboratorium mikrobiologicznego i biotechnologicznego. PozLab zaangażował się również w projektowanie i budowę Nickel BioCentrum – ośrodka dla firm sektora biotechnologicznego, gdzie od 2012 roku użytkuje prawie 1000 m2 powierzchni laboratoryjnej. W 2013 roku firma uzyskała Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego w zakresie kontroli jakości, zaś w 2014 roku dodatkowo w zakresie wytwarzanie badanego produktu leczniczego i import produktu leczniczego.

Historia_2015_1