Firma PozLab działa na rynku usług związanych dla branż:

Poznaj nasze możliwości:

Analityka Farmaceutyczna

Badania Stabilności

Skala Pilotażowa GMP

Technologie i Procesy

Badania Mikrobiologiczne

Posiadamy zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego, badanego produktu
leczniczego oraz zezwolenie na import produktu leczniczego wydane przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego.