Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że PozLab sp. z o.o. jest Partnerem w Projekcie INNOMED:

Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych ”
Akronim: ONKOKAN

umowa nr INNOMED/I/11/NCBR/2014

Lider Projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Biotechnologii

Projekt UE