PozLab Partnerem Stowarzyszonym projektu CompBioMed

CompBioMed to ukierunkowane na potrzeby użytkowników Centrum Doskonalenia w Biomedycynie Obliczeniowej, którego celem jest kształtowanie i promowanie wykorzystania komputerów o wysokiej wydajności, w ramach społeczności zajmującej się modelowaniem biomedycznym.
Nasi partnerzy wywodzą się ze środowiska akademickiego, przemysłu i praktyki klinicznej.

Więcej szczegółów na http://www.compbiomed.eu/