Zapytania Ofertowe

zapytanie ofertowe_analitykzapytanie ofertowe_technologCompBioMed to ukierunkowane na potrzeby użytkowników Centrum Doskonalenia w Biomedycynie Obliczeniowej, którego celem jest kształtowanie i promowanie wykorzystania komputerów o wysokiej wydajności, w ramach społeczności zajmującej się modelowaniem biomedycznym.
Nasi partnerzy wywodzą się ze środowiska akademickiego, przemysłu i praktyki klinicznej.

Więcej szczegółów na http://www.compbiomed.eu/

 

Uniwersalna platforma modułowa do przeprowadzania badań uwalniania symulujących warunki fizjologiczne dla doustnych postaci leku

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług badawczych w ramach projektu „Uniwersalna platforma modułowa do przeprowadzania badań uwalniania symulujących warunki fizjologiczne dla doustnych postaci leku”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wiedza i doswiadczenie
Oświadczenie o braku powiązań
Formularz ofertowy
ZAPYTANIE_OFERTOWE

Zapytania ofertowe 08.07.2019:

ZAPYTANIE OFERTOWE – ANALITYK

ZAPYTANIE OFERTOWE – TECHNOLOG

Załącznik nr 1_ Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2_Wiedza i doswiadczenie.doc

Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE 13.09.2019

06.09.2019_1_zapytanie ofertowe_wzorce_06.09

06.09.2019_zapytanie ofertowe_wzorce_06.09

FORMULARZE